Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina