Uchwała Nr LXVII/479/14 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich gra

Uchwała Nr LXVII/479/14.PDF