Uchwała Nr LXVII/473/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej

Uchwała Nr LXVII/473/14.PDF