Uchwała Nr LXVII/472/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Uchwała Nr LXVII/472/14.PDF