Uchwała Nr LXVII/470/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LXVII/470/14.PDF
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/470/14.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/470/14.PDF
Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LXVII/470/14.PDF