Informacja MKW w Mosinie

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z 29 września 2014 r.
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.
 
Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie,
 
 
1.    Przewodniczący: Krzysztof Kantorczyk, zam. Mosina
2.    Zastępca Przewodniczącego: Sylwia Anna Dolata, zam. Krosinko
 
Członkowie:
3.    Janina Maria Bręczewska, zam. Mosina
4.    Łukasz Brzeziński, zam. Krosno
5.    Iwona Irena Jeziorecka, zam. Krosno
6.    Bartosz Kozak, zam. Mosina
7.    Dariusz Lewendoski, zam. Mosina
8.    Cezary Prentki, zam. Mosina
9.    Ewa Przybył, zam. Mosina
 
 
 
Siedziba komisji:
URZĄD MIEJSKI W MOSINIE
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
pok. nr 20
Tel. 618-109-543
 
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Mosina oraz rejestracją kandydatów na burmistrza Gminy Mosina będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 30 września                       od godz. 16.00 do godz. 17.00
 2. 1 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 3. 2 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 4. 3 października                    od godz. 15.00 do godz. 18.00
 5. 6 października                    od godz. 15.00 do godz. 18.00
 6. 7 października                    od godz. 18.00 do godz. 24.00
 7. 8 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 8. 9 października                    od godz. 16.00 do godz. 17.00
 9. 10 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 10. 13 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 11. 14 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 12. 15 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 13. 16 października                  od godz. 16.00 do godz. 17.00
 14. 17 października                  od godz. 18.00 do godz. 24.00
Przewodniczący Komisji
/-/Krzysztof Kantorczyk