(895) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej o uwzględnienie w pierwszej kolejności wykonania kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej w Daszewicach i zaprojektowanego przyłącza dla dz. Nr 456/

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF