(894) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie utwardzenia ul. Lipowej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF