(893) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie odnowienia nawierzchni tłuczniowej na ul. Strzałowej.

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF