(892) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie posprzątania pasa drogowego przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF