Powołanie MKW w Mosinie

KOMUNIKAT
 
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 22 września 2014 r.
 
 
 
          Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych  na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa  i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu informuje, że Postanowieniem  Nr 241/14 z dnia 22.09.2014 r. powołał Miejską Komisję Wyborczą w Mosinie z siedzibą w Mosinie, Plac 20 Października 1
 
W składzie:
 
1.
Janina Maria Bręczewska, zam: Mosina, zgł. przez KWW Niezależni dla Powiatu
2.
Łukasz Brzeziński, zam: Krosno, zgł. przez KWW „Krosno"
3.
Sylwia Anna Dolata, zam: Krosinko, zgł. przez KWW Ludzie Niezależni
4.
Iwona Irena Jeziorecka, zam: Krosno, zgł. przez KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Krzysztof Kantorczyk, zam: Mosina, zgł. przez KW Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
6.
Bartosz Kozak, zam: Mosina, zgł. przez KW Samoobrona
7.
Dariusz Lewendoski, zam: Mosina, zgł. przez KKW SLD Lewica Razem
8.
Cezary Wojciech Prentki, zam: Mosina, zgł. przez KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Ewa Przybył, zam: Mosina, zgł. przez KWW Razem dla Gminy
 
 
 
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
  /-/ Henryk Komisarski