(891) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o zbadanie nieprawidłowości działania żwirowni w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF