(889) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie doprowadzenia nitki wodociągowej w drodze powstałej decyzją lokalizacyjną na podział nieruchomości p.Śmieszały.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF