(888) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF