(887) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego we wsi Daszewice ul. Zakątek.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF