(886) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zastosowania skutecznego odwodnienia terenu ul. Głównej przy posesji nr 72 w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Informacja o przekazaniu wniosku Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.PDF
Przekazanie wniosku Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.PDF