(882) Interpelacja radnej w sprawie wykupu drogi w Daszewicach.

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF