(881) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie odbycia wspólnego posiedzenia komisji.

Wniosek.PDF