(880) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie remontu pomieszczeń w budynku dawnej siedziby ZUK-u przy ul. Krotowskiego w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF