(879) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur na temat podjętych działań w sprawie zadymiania posesji przy ul. Szkolnej 24 w Daszewicach

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF