(878) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia informacji o ilości dzieci urodzonych w latach 2004-2013 zamieszkałych we wskazanych miejscowościach Gminy Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF