(877) Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wprowadzenia ułatwień w związku z objazdem na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF