(876) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanego objazdu na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF