(875) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie usunięcia dziko nasadzonego krzewostanu na odcinku ulicy Leśmiana

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF