(874) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie złagodzenia łuku na prawoskręcie ronda z ul. Sowinieckiej na ul. Niezłomnych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF