(873) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie uporządkowania terenu przy nieczynnym magazynie WSS przy ul. Tylnej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF