(872) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF