(871) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi Czapury, Wiórek, Babki - ul. Leśnej

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Informacja.PDF