(870) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanej obwodnicy na odcinku tzw. Czerwonki

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF