(869) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie gruntu po PREFABECIE

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF