(868) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie informacji w sprawie zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina oraz udostępnienie zarządzeń i protokołów Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoni

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF