(867) Wniosek i zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie naprawy uszkodzonego szamba w Krosinku oraz w sprawie terminu położenia asfaltu na ul. Ludwikowskiej

Wniosek i zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF