(866) Zapytanie i wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie rozbudowy szkoły w Krosinku, w sprawie usunięcia drzew powalonych na boisko szkolne w Dymaczewie Starym oraz w sprawie podlewania

Zapytanie i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF