(865) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozważenia możliwości wycięcia na terenie gminy Mosina wszystkich przydrożnych topoli

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF