(864) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa poruszających się chodnikiem na ul. Strzeleckiej od ul. Mieszka I do ul. Bolesława Krzywoust

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF