(863) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zagospodarowania skweru zieleni na ul. Krzywoustego jako placu zabaw dla dzieci

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF