(862) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie braku realizacji inwestycji polegającej na ułożeniu rurociągu deszczowego w ul. Strzałowej do ul. Torowej

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF