(861) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie rozpoczęcia i kontynuacji budowy rurociągu burzowego w ciągu ul. Strzałowej i ul. Długiej do ul. Torowej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF