(860) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zaprojektowania i wykonania chodnika po jednej stronie jezdni ul. Poznańskiej w Daszewicach, a po drugiej - ścieżki rowerowej oraz w spr

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF
Przekazanie sprawy Zarządowi Dróg Powiatowych.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF