(859) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie usunięcia płotu betonowego, który przysłania wyjazd z parkingu sklepu Neopunkt przy ul. Sowinieckiej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF