(858) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie nasadzeń nowych drzew w trakcie realizacji inwestycji drogowych, które się nie przyjęły lub uschły

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF