(857) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wycięcia suchego drzewa przy budynku poczty

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF