(856) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF