(855) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF
Przekazanie sprawy Zarządowi Dróg Powiatowych.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF