(852) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wystąpienia do WZDW o wyrażenie zgody na nadanie nazwy odcinkowi drogi we wsi Dymaczewo Nowe i w sprawie zmiany nazwy stacji kolejowej Iłów

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF