(849) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie w BIP protokołów i wystąpień pokontrolnych RIO, Wojewody oraz innych organów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miejskim

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowienie wniosku i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF