(854) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie nowych obowiązków Straży Miejskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF