(853) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie naboru uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina".

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF