(850) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF