(847) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur o podjęte przez Burmistrza Gminy Mosina działania w związku z drogami wewnętrznymi na osiedlu Leśnym w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF